Ledning

Roger Berggren

Tillförordnad VD och koncernchef

Styrelseordförande sedan 2019. Roger har varit delaktig i Koncernens utveckling genom styrelsearbete och ledande befattningar sedan 1989. Verkställande direktör i LEAX 1998 – 2015 samt hösten 2020. Roger har omfattande erfarenhet av styrelsearbete även i andra bolag.

Född: 1968
Utbildning: Business finance and controlling, IHM Stockholm.

Hans Jansson

Ansvarig för affärsverksamheten i Norden och Sydamerika

Ledande befattningshavare sedan 2007.

Född: 1970
Utbildning: Ingenjörsexamen (maskiningenjör), Högskolan i Dalarna.

Peter Luberts

Ansvarig för internationell affärsverksamhet i Koncernen

Ledande befattningshavare sedan 1998.

Född: 1963
Utbildning: Kandidatexamen inom produktion, teknik och finans.

Joacim Blomberg

Chief Technical Officer

Ledande befattningshavare sedan 2006.

Född: 1971
Utbildning: Ingenjörsexamen (maskiningenjör) från Mälardalens högskola.

Jonas Lundberg

CFO

Ledande befattningshavare sedan 2024.

Född: 1969
Utbildning: Master of Business administration (MBA), Stockholm school of economics (HHS), Stockholm, Sweden.

Peter Binbach

Vise President Procurement
Född:
Utbildning:
Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.