Styrelse

Lars Davidsson

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2008. Lars har omfattande erfarenhet av styrelsearbete inom Koncernen och har även varit ordförande i såväl Bolaget som i de svenska dotterbolagen. Lars är även verksam som advokat.

Född: 1959
Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet.

Jessica Alenius

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021. Jessica har en bakgrund som vice VD vid BIL Sweden.

Född: 1975
Utbildning: Pol. mag. i nationalekonomi, Linköpings universitet.

Jonas Lundgren

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017. Jonas har lång erfarenhet av styrelsearbete inom Koncernen och är även ordförande i revisionsutskottet. Jonas har omfattande erfarenhet från revisionsbyrå och av arbete med finansiell rådgivning och investeringar.

Född: 1971
Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet.

Lina Ankargren

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023. Lina har erfarenhet av olika chefspositioner på Scania. Linas nuvarande position på Scania Group är, Engineering Director, Head of Charging and Thermal Management System.

Född: 1984
Utbildning: Civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Angelica Hanson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2024. Angelica har lång erfarenhet av kapitalförvaltning. Hon arbetar idag som fondförvaltare på AMF Pension.

Född: 1959
Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms universitet

Jonas Neiström

Styrelseledamot

Styrelseledamot utsedd av arbetstagarorganisation sedan 2022

Född: 1963
Utbildning:
Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.