Styrelse

Lars Davidsson

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2008. Lars har omfattande erfarenhet av styrelsearbete inom Koncernen och har även varit ordförande i såväl Bolaget som i de svenska dotterbolagen. Lars är även verksam som advokat.

Född: 1959
Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet.

Roger Berggren

Styrelseledamot

Styrelseordförande sedan 2019. Roger har varit delaktig i Koncernens utveckling genom styrelsearbete och ledande befattningar sedan 1989. Verkställande direktör i LEAX 1998 – 2015 samt hösten 2020. Roger har omfattande erfarenhet av styrelsearbete även i andra bolag.

Född: 1968
Utbildning: Business finance and controlling, IHM Stockholm.

Jessica Alenius

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021. Jessica har en bakgrund som vice VD vid BIL Sweden.

Född: 1975
Utbildning: Pol. mag. i nationalekonomi, Linköpings universitet.

Jonas Lundgren

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017. Jonas har lång erfarenhet av styrelsearbete inom Koncernen och är även ordförande i revisionsutskottet. Jonas har omfattande erfarenhet från revisionsbyrå och av arbete med finansiell rådgivning och investeringar.

Född: 1971
Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet.

Lina Ankargren

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023. Lina har erfarenhet av olika chefspositioner på Scania. Linas nuvarande position på Scania Group är, Engineering Director, Head of Charging and Thermal Management System.

Född: 1984
Utbildning: Civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Lars Wrebo

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018. Lars har tidigare haft styrelsepositioner i andra svenska industribolag och har även varit del av ledningsgruppen i Volvo Cars.

Född: 1961
Utbildning: Civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Jonas Neiström

Styrelseledamot

Styrelseledamot utsedd av arbetstagarorganisation sedan 2022

Född: 1963
Utbildning:
Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.