Styrelse

Roger Berggren

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2019. Roger har varit delaktig i Koncernens utveckling genom styrelsearbete och ledande befattningar sedan 1989. Verkställande direktör i LEAX 1998 – 2015 samt hösten 2020. Roger har omfattande erfarenhet av styrelsearbete även i andra bolag.

Född: 1968
Utbildning: Business finance and controlling, IHM Stockholm.

Jessica Alenius

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021. Jessica har en bakgrund som vice VD vid BIL Sweden.

Född: 1975
Utbildning: Pol. mag. i nationalekonomi, Linköpings universitet.

Lars Davidsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2008. Lars har omfattande erfarenhet av styrelsearbete inom Koncernen och har även varit ordförande i såväl Bolaget som i de svenska dotterbolagen. Lars är även verksam som advokat.

Född: 1959
Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet.

Jonas Lundgren

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017. Jonas har lång erfarenhet av styrelsearbete inom Koncernen och är även ordförande i revisionsutskottet. Jonas har omfattande erfarenhet från revisionsbyrå och av arbete med finansiell rådgivning och investeringar.

Född: 1971
Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet.

Bent Wessel-Aas

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016. Bent har erfarenhet som styrelseledamot i flera svenska bolag och har bred erfarenhet av styrelsearbete i LEAX-koncernen.

Född: 1952
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi och förvaltning med inriktning mot strategiplanering, Lunds universitet.

Lars Wrebo

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018. Lars har tidigare haft styrelsepositioner i andra svenska industribolag och har även varit del av ledningsgruppen i Volvo Cars.

Född: 1961
Utbildning: Civilingenjörsexamen i maskinteknik.
Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.