Pressmeddelanden

07. April 2022

AMF:s investering i LEAX genomförd

I enlighet med vad som framgår av LEAX Group AB:s (”LEAX” eller ”Bolaget”) pressmeddelande från den 1 april 2022 åtog sig AMF Tjänstepension AB (”AMF”) enligt ett investeringsavtal som ingicks den 1 april 2022 att investera 300 Mkr i Bolaget (”Investeringen”). I samband med det offentliggjordes att Bolaget avser förvärva fyra rörelsefastigheter som för närvarande hyrs av LEAX (”Fastighetstransaktionen”) samt att Bolaget även i anslutning till genomförandet av Investeringen avser att inleda ett förtida inlösenförfarande avseende Bolagets obligationslån 2018/2022 med ett utestående nominellt belopp om sammanlagt 300 Mkr (”Obligationerna”).

LEAX kan idag, den 7 april 2022, meddela att Investeringen har genomförts vilket medfört att Bolaget har tillförts 300 Mkr och att AMF har inträtt som en större aktieägare i LEAX samt att Fastighetstransaktionen också har genomförts.

Bolaget har idag även initierat ett förtida inlösenförfarande avseende Obligationerna och distribuerat ett oåterkalleligt och ovillkorat meddelande om förtida inlösen av Obligationerna till de som var registrerade som innehavare av Obligationerna i den skuldbok som förs av Euroclear Sweden den 6 april 2022 och som även finns publicerat på Bolagets hemsida (”Inlösenmeddelandet”). Obligationerna kommer lösas in den 5 maj 2022 till en inlösenpremie om 103,625 procent av det utestående nominella beloppet, motsvarande 1 036 250 kronor per obligation, som kommer betalas till de som är registrerade innehavare av Obligationerna i den skuldbok som förs av Euroclear Sweden på avstämningsdagen den 28 april 2022. För ytterligare information om det förtida inlösenförfarandet hänvisas till Inlösenmeddelandet.

Kontakt

Roger Berggren, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0)706 55 99 71

E-post: roger.berggren@leax.com

Tony Nicol, VD och koncernchef
Telephone: +44 (0)755 728 67 67
E-mail: tony.nicol@leax.comOm LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 200 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,7 miljarder kronor 2021.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.