Pressmeddelanden

05. May 2022

LEAX Delårsrapport Q1

Utmanande och Spännande tider

Första kvartalet 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 436,8 MSEK (471,2)
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 34,8 MSEK (52,6)
  • Resultat före skatt (EBT) försämrades till -8,4 MSEK (15,9)
  • Det operativa kassaflödet ökade till 13,9 MSEK (-10,1)
  • Årets resultat för perioden försämrades till -7,3 MSEK (11,8)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,62 SEK (0,88)

Kommentar från VD och koncernchef, Tony Nicol:

Intäkterna under första kvartalet 2022 minskade med drygt 7% jämfört med första kvartalet 2021 och uppgick till 436,8 MSEK (473,1). Minskningen var direkt hänförlig till störningar i kundens leveranskedjor med den pågående halvledarbristen som den primära faktorn. Trots en generellt stark orderbok, inklusive inom vår största slutkundsmarknad, kommersiella fordon, fortsätter våra kunder att minska sina avrop på kort sikt på grund av störningarna i leveranskedjan. Under första kvartalet hade en av våra största kunder ett flertal stoppdagar på grund av problem inom deras leveransskedjor, vilket hade en direkt inverkan på våra intäkter och vårt rörelseresultat.

Våra kunders minskade avrop som har drabbat oss med kort varsel utgör en utmaning för vår produktion, men vi fortsätter att arbeta med flexibilitet och kostnadshantering.

Efterfrågan på kommersiella fordon är fortsatt hög och fordonstillverkarna är restriktiva med ny orderläggning i och med att ledtiderna för leveranser av nya fordon ökar. Kunderna räknar dock med att tillgången till halvledare förbättras senare i år.

Kriget i Ukraina har varit i fokus ur ett humanitärt perspektiv och våra tankar går till dem som lider till följd av detta. Kriget har haft ett antal indirekta operativa effekter på vår verksamhet som ökade energipriser vilket genomsyrar hela den europeiska leveranskedjan. Vidare har kriget medfört sanktioner som lett till ett mindre antal avbokningar av kundorder.

I den globala politiska oron och den bestående osäkerheten inom leveranskedjan gör vår organisation ett enastående jobb med att hantera de kortsiktiga utmaningarna samtidigt som vi fortsätter fokusera på framtiden.  En utmärkande del av arbetsinsatsen är framgången med att hantera inflationstrycket som ökande energipriser inom vår bransch.

Som en del av vår satsning inom nya slutkundsmarknader och med fokus på högre teknisk nivå har vi tagit en order på en teknisk förstudie för att utveckla en växellåda för ett elektrifierat fordonsprogram. Vår investering i prototyptillverkning för att hjälpa våra kunder att korta tiden för produktlanseringar attraherar nya kunder till LEAX.

Vi ser även en ökad kundaktivitet till följd av kundernas omarbetning av strategier kring outsourcing och onshoring relaterat till stigande fraktkostnader och leveransproblem från Fjärran Östern.

Avslutningsvis, offentliggjordes den 1 april att våra nuvarande majoritetsägare och AMF har gjort en betydande investering i LEAX Group. Vi är oerhört stolta över att AMF, vars portfölj innehåller några av de bästa globala industribolagen, har valt att investera i oss. I skenet av att LEAX den 1 februari firade 40-årsjubileum och det förtroende som våra nya och befintliga investerare visat LEAX, kan våra medarbetare känna förtroende för att vi har minst 40 ytterligare framgångsrika år att se fram mot.


Denna information är sådan som LEAX Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-05 08:30 CET.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 200 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,7 miljarder kronor 2021.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.