Pressmeddelanden

25. August 2023

LEAX Delårsrapport Q2 2023

Minskad volatilitet och starkt kundfokus driver förbättring

Andra kvartalet i sammandrag

•                           Nettoomsättningen ökade till 558,6 MSEK (539,8)

•                           Rörelseresultatet ökade till 32,6 MSEK (24,8)

•                           Resultat före skatt (EBT) ökade till 29,7 MSEK (21,7)

•                           Årets resultat för perioden ökade till 25,9 MSEK (18,6)

•                           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,0 MSEK (36,3)

Första halvåret i sammandrag

•                           Nettoomsättningen ökade till 1 147,2 MSEK (976,6)

•                           Rörelseresultatet ökade till 52,3 MSEK (19,0)

•                           Resultat före skatt (EBT) ökade till 43,4 MSEK (13,3)

•                           Årets resultat för perioden ökade till 37,1 MSEK (11,3)

•                           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 103,3 MSEK (68,7)

Kommentar från VD och koncernchef, Tony Nicol;

Under Q2 2023 fortsatte LEAX att utvecklas väl, med viss tillväxt och stabil lönsamhet i vad som fortsätter att vara ett utmanande marknadsläge. Vi förbättrade vår nettoomsättning med 3,5% till 558,6 MSEK (539,8) jämfört med samma period föregående år. Ökningen drevs främst av högre försäljning inom tunga kommersiella fordon och höga volymer inom allmän verkstadsindustri.

Under andra kvartalet ökade rörelseresultatet till 32,6 MSEK (24,8) vilket är en ökning med 31,5% jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på erhållet elstöd för rekordhöga kostnader under 2022 samt förbättrad prestation och elstöd i koncernens intressebolag. Bolagets finansiella resultat påverkades däremot negativt av uppstartskostnader relaterat till nya affärer.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 52,3 MSEK (19,0) vilket är en ökning med 175,3% jämfört med samma period föregående år. Q2 är det andra kvartalet i rad med stabila orderflöden och som en följd av detta har vi kunnat leverera ett resultat som bygger på en underliggande lönsamhet.

Vårt resultat fortsätter att förbättras genom god kostnadskontroll, fortsatt återhämtande av rörelsekostnader relaterat till inflationstrycket samt minskad volatilitet i orderflödena från våra nyckelkunder.

LEAX har fortsatt kommersiellt kundfokus för att säkerställa att våra marginaler upprätthålls samtidigt som vi fortsätter att fokusera på förbättrad lönsamhet, tillväxt och innovation.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen designar, utvecklar och industrialiserar avancerade tillverkningslösningar och komplexa produkter för global mobilitet och industriella marknader. Koncernen omsatte 1,9 miljarder kronor 2022.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.