Pressmeddelanden

24. February 2023

LEAX Delårsrapport Q4 och helåret 2022

Fortsatt tillväxt med kvardröjande utmaningar

Fjärde kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen ökade till 501,0 MSEK (442,7)
  • Rörelseresultatet försämrades till -10,9 MSEK (4,8)
  • Resultat före skatt (EBT) försämrades till -17,9 MSEK (-7,2)
  • Årets resultat för perioden försämrades till -67,2 MSEK (2,8)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,5 MSEK (106,5)

Helåret i sammandrag

  • Nettoomsättningen ökade till 1 923,5 MSEK (1 745,1)
  • Rörelseresultatet försämrades till 2,3 MSEK (58,8)
  • Resultat före skatt (EBT) försämrades till -17,1 MSEK (15,2)
  • Årets resultat för perioden försämrades till -72,3 MSEK (21,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 116,8 MSEK (137,2)

Kommentar från VD och koncernchef, Tony Nicol;

Under 2022 levererade LEAX en stark tillväxt med en omsättningsökning med 10% jämfört med 2021 genom nya affärer främst inom allmän verkstadsindustri och gruv- och anläggningsindustri men även genom inflationsjustering av priser.

Rörelseresultatet för 2022 minskade till 2,3 MSEK (58,8) drivet av förskjutningar av kundorder utan någon förvarning hos nyckelkunder inom tunga kommersiella fordon och personbilsindustrin. Även inflationsdrivande kostnader och tidsförskjutningar av inflationskompensation bidrog till minskningen. Koncernens lönsamhet påverkades direkt av lägre produktionsvolym inom personbilsindustrin där Kinas Covid-policy tvingade en betydande kund att stänga sin verksamhet under flera veckor.

Inflationsdrivande kostnader har påverkat vårt resultat under fjärde kvartalet, men detta är fortfarande en tidsförskjutningseffekt då vi fortsätter att använda avtalsmekanismer och förhandlingar för att täcka dessa kostnader.

Under fjärde kvartalet har LEAX omorganiserat sina enheter för att bättre spegla den operativa verksamheten. Detta medförde en koncernmässig upplösning av uppskjuten skatt, vilket påverkat årets och fjärde kvartalets resultat genom en ökad skattekostnad av engångskaraktär.

Våra affärsutsikter är fortsatt svåra att förutse på grund av den makroekonomiska osäkerhet som präglar den globala ekonomin. Instabiliteten i de globala leveranskedjorna har på många sätt varit unik och effekterna av högre kostnader för insatsvaror inklusive energi kommer att fortsätta att störa vår bransch. Trots denna osäkerhet ser vi en fortsatt försäljningstillväxt och en tydlig väg för att förbättra vår lönsamhet. Våra investeringar i storleksordningen 100 MSEK har under 2022 fortsatt att spegla styrelsens förtroende för vår förmåga att genomföra vår strategi att tillhandahålla hållbart värde för alla intressenter.

Jag skulle vilja tacka vårt team och våra affärs-partners för deras engagemang, professionalism och ansträngning under ett år som har inneburit en mängd utmaningar. Trots dessa utmaningar har vi fortsatt att utveckla personal och processer i syfte att förbättra vårt resultat. Under 2022 har vi stärkt vårt egna kapital som utmärkts av de 300 MSEK som AMF anförtrott till LEAX. Vårt engagemang för att överträffa våra kunders förväntningar belönades genom att vinna två utmärkelser för årets leverantör samt en stärkt kundorderportfölj.

Vår vision om att vara ledande inom vår bransch kvarstår. För att hantera de förutsättningar vi står inför krävs ett gediget utförande med ökad snabbhet och flexibilitet. Det är vår nyckel till framgång.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen designar, utvecklar och industrialiserar avancerade tillverkningslösningar och komplexa produkter för global mobilitet och industriella marknader. Koncernen omsatte 1,9 miljarder kronor 2022.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.