Pressmeddelanden

08. May 2024

LEAX Delårsrapport Q1 2024

Fortsatt fokus på anpassning, kvalitet och tillväxt

Första kvartalet i sammandrag

•                           Nettoomsättningen minskade till 560,8 MSEK (588,6)

•                           Rörelseresultatet minskade till 6,4 MSEK (19,8)

•                           Resultat före skatt (EBT) minskade till -0,2 MSEK (13,7)

•                           Årets resultat för perioden minskade till -1,1 MSEK (11,3)

•                           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,1 MSEK (53,7) 

Kommentar från VD och koncernchef, Roger Berggren;

Under första kvartalet 2024 fortsatte LEAX att anpassa sig till den växande trenden mot elfordon. LEAX har intensifierat sitt arbete med att utveckla och tillverka komponenter och system för elfordon. Trots den övergripande nedgången i nettoomsättning och resultat för perioden, ser vi en positiv utveckling. Vårt mål är att stärka vår position som en pålitlig leverantör av högkvalitativa komponenter till fordonsindustrin oavsett energibärare.

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 560,8 MSEK (588,6) vilket är en minskning med 4,7% jämfört med samma period föregående år. Vi noterade en fortsatt svag marknad i Europa under kvartalet, men trots utmaningarna på den europeiska marknaden fortsätter vi att anpassa vår verksamhet för att möta våra kunders krav och förväntningar i regionen.

En ljusare punkt under det första kvartalet var den starkare marknaden i Sydamerika. Vi såg en ökning av efterfrågan och försäljning inom regionen, vilket bidrog positivt till vårt resultat för perioden. Vi fortsätter att utöka vår närvaro på den sydamerikanska marknaden för att maximera tillväxtmöjligheterna och stärka vår position.

Under första kvartalet 2024 upprätthöll vi vårt fokus på att hantera kassaflödet och vi fortsatte att genomföra strategiska investeringar för att säkerställa långsiktig tillväxt och lönsamhet. Trots utmanande marknadsförhållanden lyckades vi generera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket möjliggör fortsatta investeringar.

LEAX fortsätter att driva verksamheten med fokus på anpassning, kvalitet och tillväxt även om det finns utmaningar på flera marknader och en övergripande nedgång i resultatet för första kvartalet 2024. Vi är fast beslutna att fortsätta att utveckla vår närvaro inom elfordon, optimera vår verksamhet för att möta marknadens krav och maximera vår lönsamhet på lång sikt.

Med en stark grund och engagemang från hela organisationen ser vi fram emot att möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss under resten av året. Vi planerar för övergripande kostnadsbesparingar och fortsatta marknadsanpassningar med förväntning om en långsiktig årlig resultatförbättring på 100 MSEK.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern (”LEAX Group”) med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen designar, utvecklar och industrialiserar avancerade tillverkningslösningar och komplexa produkter för global mobilitet och industriella marknader. Koncernen omsatte 2,2 miljarder kronor 2023.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.