Pressmeddelanden

15. June 2020

LEAX Group inleder skriftligt förfarande avseende sina seniora icke-säkerställda obligationer

LEAX Group AB (publ) (”Bolaget”) inleder ett skriftligt förfarande, s.k. written procedure, (det ”Skriftliga Förfarandet”) bland innehavarna av Bolagets seniora icke-säkerställda obligationer 2018/2022 med ISIN SE0011088954 (”Obligationerna”) för att begära obligationsinnehavarnas samtycke till ändringar i villkoren för Obligationerna. Obligationsinnehavare som representerar 40,7 procent av Obligationernas justerade nominella belopp har redan åtagit sig att rösta för förslaget.

Som närmare anges i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, ber Bolaget obligationsinnehavarna att godkänna ett tillfälligt uppehåll i åtagandet att uppfylla vissa finansiella kovenanter samt en ökning av det nuvarande taket för tillåtna investeringslån. I utbyte erbjuder Bolaget en ytterligare premie om 3 procent vid inlösen av Obligationerna. Ändringarna föreslås bland annat för att möjliggöra för Bolaget att säkra likviditet och att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa Covid-19-pandemins påverkan på Bolagets verksamhet.

Per dagen för detta pressmeddelande har Bolaget erhållit åtaganden att rösta för förslaget från obligationsinnehavare motsvarande 40,7 procent av Obligationernas justerade nominella belopp, s.k. Adjusted Nominal Amount (såsom definierat i villkoren för Obligationerna).[1]

Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, vilken innehåller de föreslagna ändringarna och detaljerad information om röstningsförfarandet, kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.leax.com) och på Stamdata (www.stamdata.com). Mer information om bakgrunden till förslaget finns i den investerarpresentation som finns bilagd till kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, och som också kommer att finnas tillgänglig under fliken ”Finansiella rapporter och presentationer” på Bolagets hemsida.

Bolaget har idag också instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ), som är agent under Obligationerna, att skicka kallelsen till det Skriftliga Förfarandet till obligationsinnehavare som är direktregistrerade i Bolagets skuldbok som förs av Euroclear Sweden, för att begära obligationsinnehavarnas samtycke till att ändra obligationsvillkoren på det vis som beskrivs i kallelsen till det Skriftliga förfarandet.

_____________________
[1] Obligationer som innehas av Bolaget och dess närstående (motsvarande ett nominellt belopp om totalt 25 miljoner kronor) har inte beaktats vid beräkningen.Om LEAX Group:
LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern med ca 1200 anställda. LEAX har tillverkning i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. LEAX tillverkar mekaniska komponenter och utvecklar produkter till tunga fordon, personbilar, gruvindustrin och övrig industri. LEAX Group levererar även skräddarsydda växellådor för industrin.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.