Pressmeddelanden

09. November 2021

LEAX Group överväger börsnotering 2022

LEAX Group AB (”LEAX” eller ”Bolaget”) har tidigare meddelat att styrelsen och Bolagets ägare ser över möjligheterna att notera Bolagets aktier. LEAX kan idag meddela att Bolaget planerar en börsnotering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under det första halvåret 2022 och att Bolaget har utsett Danske Bank som finansiell rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med börsnoteringen.  

”Vi har sedan tidigare en obligation noterad och en notering även av vår aktie skulle vara ett naturligt nästa steg i vår expansion. Vi har på senare år etablerat en stark position som leverantör till premiumsegmentet i den globala fordonsindustrin och en notering skulle stärka LEAX kvalitetsstämpel ytterligare”, säger Roger Berggren, styrelseordförande i LEAX Group.  

”Vi ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt bland såväl befintliga som nya kunder inom kommersiella fordon, personbilar samt övriga fordon och industri. LEAX är väl positionerade i det strukturella skiftet mot elektrifierade fordon och har goda möjligheter att fortsätta ta marknadsandelar genom en global närvaro nära kunderna och ett starkt och avancerat produkterbjudande”, säger bolagets VD Tony Nicol i en kommentar.


Denna information är sådan som LEAX Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-09 16:00 CET.LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,5 miljarder kronor 2020.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.