Pressmeddelanden

09. May 2023

LEAX Delårsrapport Q1 2023

Ökade volymer och förbättrad lönsamhet

Första kvartalet i sammandrag

•                           Nettoomsättningen ökade till 588,6 MSEK (436,8)

•                           Rörelseresultatet förbättrades till 19,8 MSEK (-5,9)

•                           Resultat före skatt (EBT) förbättrades till 13,7 MSEK (-8,4)

•                           Årets resultat för perioden förbättrades till 11,3 MSEK (-7,3)

•                           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,7 MSEK (31,5)

Kommentar från VD och koncernchef, Tony Nicol;

Under första kvartalet 2023 levererade LEAX en stark omsättningstillväxt med en ökning på 35% jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan ökade framför allt från våra kunder inom tunga kommersiella fordon och allmän verkstadsindustri. Rörelseresultatet förbättrades till 20 MSEK jämfört med föregående års -6 MSEK.

Resultatet förbättrades signifikant och var ett direkt resultat av förbättrade leverantörskedjor, särskilt inom den tunga kommersiella fordonsindustrin. Färre störningar i våra kunders leverantörskedjor möjliggjorde en högre effektivitet i vår produktion.

Den nuvarande situationen är mer stabil, men risk för störningar kvarstår. Samtidigt som vi fortfarande har hög inflation har våra justerade priser och pågående förhandlingar haft en positiv inverkan på vår lönsamhet under kvartalet.

Att komma tillbaka till och även förbättra vår lönsamhetsnivå är avgörande för att vi ska kunna fortsätta investera i de teknikskiften som våra kunder och samhället i stort står inför. Framför allt elektrifieringen kräver nya och innovativa processer som driver effektivitet. Förutom att produkterna blir mer krävande blir det allt viktigare att hjälpa kunderna reducera den tid det tar för dem att lansera sina produkter på marknaden.

För att kunna stödja denna trend har vi, inom vår FoU-avdelning, investerat i en ny kuggslipningsmaskin för snabb prototyptillverkning.

Vi fortsätter att möta och överträffa våra kunders behov men måste utmana oss själva att öka vår flexibilitet och förmåga att snabbt anpassa oss till förändringar i efterfrågan. Även om det senaste kvartalet har varit det mest stabila på länge så är marknadsutsikterna fortsatt osäkra.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen designar, utvecklar och industrialiserar avancerade tillverkningslösningar och komplexa produkter för global mobilitet och industriella marknader. Koncernen omsatte 1,9 miljarder kronor 2022.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.