Pressmeddelanden

27. October 2021

Kommuniké från LEAX Groups extra bolagsstämma den 27 oktober 2021

LEAX Group AB (”Bolaget”) höll i dag en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning varigenom bland annat ett avstämningsförbehåll tas in i bolagsordningen, bestämmelsen om hembud tas bort från bolagsordningen och bestämmelserna i bolagsordningen kring antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt kallelse till bolagsstämmor justeras. Den extra bolagsstämman beslutade vidare att entlediga suppleanterna från Bolagets styrelse. Så som tidigare har meddelats ser styrelsen och Bolagets ägare över möjligheterna att notera Bolagets aktier och ändringarna i bolagsordningen genomförs som ett led i detta utvärderingsarbete.   

Om denna information

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2021 klockan 14:00 CEST genom kontaktpersonen nedan.LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,5 miljarder kronor 2020.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.