Pressmeddelanden

04. April 2022

LEAX publicerar årsredovisning för 2021

Sammanfattningsvis har 2021 varit ett mycket givande år för LEAX. I allt från att stärka vårt team till att lägga till nya tekniska funktioner ser vi det gångna året som en bekräftelse på att vår vision för företaget är på väg att realiseras.

Jämfört med föregående år ökade nettoomsättningen för helåret med 19,3%. Rörelseresultatet uppgick till 58,8 MSEK (25,6), vilket är en betydande förbättring jämfört med 2020. Detta trots att 2021 innebar många utmaningar, som fortsatta restriktioner och frånvaro i samband med covid-19, råvaru- och energiinflations-tryck samt utmaningar i leveranskedjan. Samtidigt som utmaningarna har påverkat våra intäkter och resultat för 2021 så har den underliggande verksamhet stärkts. Vi har blivit mer flexibla och anpassningsbara och under hela året och har utnyttjat de möjligheter på kort och lång sikt som dessa makroutmaningar har skapat.

Ur ett strategiskt perspektiv var 2021 en stor framgång för LEAX. Vi fortsätter att arbeta för att diversifiera vår kundbas och har fokuserat på att leverera högre värde till våra kunder genom fortsatta investeringar i vårt tekniska kunnande. Våra kunder har uppskattat vårt åtagande att minska tid till marknaden genom vårt team för högprecisionskugg och bearbetning och investeringar i snabb prototyptillverkning. Den första egendesignade kardanaxeln gick in i serieproduktion 2021 vilket markerar starten av skiftet från kontraktstillverkning till en fullserviceutvecklingspartner för dessa kritiska komponenter. I Lettland har vår produktion för tyst kugg för elfordon ökat och körs nu med full kapacitet.

2021 var också ett genombrottsår för LEAX i vårt mål mot en hållbar framtid och koldioxidneutralitet. Under året har vi anslutit oss till Science Based Targets Initiative och genomfört noggranna revisioner av våra anläggningar och processer. LEAX ambition är att vara bäst i klassen när det gäller vårt koldioxidavtryck.

LEAX har en stark företagskultur som bygger på solida värderingar där vi utgår från våra kunder och skapar ett hållbart värde, respekt och tillit samt fokuserar på kontinuerlig förbättring och innovation. Vi har en slimmad organisation som uppmuntrar entreprenöriella ledare som verkar nära sina kunder med ett tydligt mandat.

Vårt mål är att vara en långsiktig, pålitlig partner och ha en växande och lönsam verksamhet med en stark finansiell ställning. Vi kommer att fortsätta utveckla och stärka våra redan starka relationer med globalt ledande multinationella kunder. Vår strategi är fortsatt att växa organiskt och utvärdera potentiella förvärv som stärker koncernen. Det senaste året har stärkt vår grund för framtida tillväxt och vi kommer att fortsätta utveckla LEAX för att bli en erkänd ledare och leverantör till våra krävande kunder.

Tony Nicol, VD och Koncernchef
Telephone: +44 (0)755 728 67 67
E-mail: tony.nicol@leax.comOm LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 200 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,7 miljarder kronor 2021.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.