Pressmeddelanden

11. July 2018

LEAX ansöker om notering av obligationer vid Nasdaq Stockholm

LEAX Group AB (publ) (”LEAX” eller ”Bolaget”) emitterade den 29 maj 2018 seniora icke-säkerställda företagsobligationer till ett belopp om 300 miljoner kronor. Den 4 juli 2018 meddelade Bolaget att Finansinspektionen hade godkänt det noteringsprospekt som Bolaget upprättat och att Bolaget avsåg att ansöka om notering av sina utestående obligationer vid Nasdaq Stockholm.

LEAX har nu ansökt om notering av obligationerna och beräknad första noteringsdag är den 12 juli 2018.

Som tidigare meddelat finns prospektet tillgängligt på LEAX hemsida www.leax.se och Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Kontaktinformation:

Henrik Fagrenius, VD och Koncernchef

Telefonnummer: +46 (0) 221 346 89

E-mail: henrik.fagrenius@leax.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 10.00 CEST.

Om LEAX:

LEAX Group är moderbolag i en koncern (”LEAX Group”) med över 1 200 anställda. LEAX Group har tillverkning i Köping, Falun, Falköping och Tidaholm i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. LEAX Group tillverkar mekaniska komponenter och utvecklar produkter för tunga fordon, personbilar, gruvindustrin, tillverkningsindustrin och övrig industri. LEAX Group levererar även skräddarsydda växellådor för industrin. Försäljningen år 2017 uppgick till cirka 1,7 miljarder kronor.Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.