Pressmeddelanden

05. April 2023

LEAX publicerar årsredovisning för 2022

Sammanfattningsvis har 2022 varit ett mycket utmanande år för LEAX, i allt från ojämna volymer till inflation. Vi har dock sett en stabil tillväxt jämfört med 2021 och ser med tillförsikt fram emot 2023.

Rörelseresultatet för 2022 minskade till 2,3 MSEK (58,8) drivet av förskjutningar av kundorder utan någon förvarning hos nyckelkunder inom tunga kommersiella fordon och personbilsindustrin. Även inflationsdrivande kostnader och tidsförskjutningar av inflationskompensation bidrog till minskningen. Vidare har koncernens lönsamhet påverkats direkt av lägre produktionsvolym inom personbilsindustrin där Kinas Covid-policy tvingade en betydande kund att stänga sin verksamhet under flera veckor.

Under fjärde kvartalet har LEAX omorganiserat sina enheter för att bättre spegla den operativa verksamheten. I samband med detta gjordes även en justering av dotterbolagens värde vilket också medförde en koncernmässig upplösning av uppskjuten skatt. Som en följd av detta har årets resultat påverkats genom en ökad skattekostnad av engångskaraktär.

Våra affärsutsikter är fortsatt svåra att förutse på grund av den makroekonomiska osäkerhet som präglar den globala ekonomin. Instabiliteten i de globala leveranskedjorna har på många sätt varit unik och effekterna av högre kostnader för insatsvaror inklusive energi kommer att fortsätta att störa vår bransch. Trots denna osäkerhet ser vi en fortsatt försäljningstillväxt och en tydlig väg för att förbättra vår lönsamhet. Våra investeringar i storleksordningen 100 MSEK har under 2022 fortsatt att spegla styrelsens förtroende för vår förmåga att genomföra vår strategi att tillhandahålla hållbart värde för alla intressenter.

Jag skulle vilja tacka vårt team och våra affärspartners för deras engagemang, professionalism och ansträngning under ett år som har inneburit en mängd utmaningar. Trots dessa utmaningar har vi fortsatt att utveckla personal och processer i syfte att förbättra vårt resultat. Under 2022 har vi stärkt vårt egna kapital som utmärkts av de 300 MSEK som AMF anförtrott till LEAX. Vårt engagemang för att överträffa våra kunders förväntningar belönades genom att vinna två utmärkelser för årets leverantör samt en stärkt kundorderportfölj.

Vår vision om att vara ledande inom vår bransch kvarstår. För att hantera de förutsättningar vi står inför krävs ett gediget utförande med ökad snabbhet och flexibilitet. Det är vår nyckel till framgång.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen designar, utvecklar och industrialiserar avancerade tillverkningslösningar och komplexa produkter för global mobilitet och industriella marknader. Koncernen omsatte 1,9 miljarder kronor 2022.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.