Pressmeddelanden

12. July 2021

LEAX Group ansluter sig till Science Based Targets initiativet

LEAX Group tar nästa steg för att anpassa bolaget till ambitionerna i Parisavtalet. För att vara transparenta i våra framsteg ansluter sig LEAX nu till Science Based Targets initiative (SBTi).

– Vårt åtagande mot kommande generationer är att LEAX-koncernen ska bidra till att nå målen i Parisavtalet. Med åtagandet av Science Based Targets har vi ansvaret att rapportera våra framsteg öppet och transparent, säger Tony Nicol, VD och koncernchef för LEAX Group.

"Att sätta upp mål för minskade koldioxidutsläpp är ett ambitiöst steg för LEAX", säger Joacim Blomberg, CTO på LEAX, som kommer att leda detta initiativ. "Denna period är avgörande för att öka kunskapen och medvetenheten om begränsningen av klimatförändringar. I det nuvarande programmet har LEAX Group avsett att minska energiförbrukningen och minska utsläppen från den egna produktionen och transporter, säger han.

Sedan företaget grundandes 1982 har miljöfrågor varit en viktig del av vår verksamhet. Vi har tagit olika steg i vår utveckling från miljöcertifiering på 1990-talet till energikartläggning och energireduktion under det senaste decenniet och anslöt oss tidigt till FN:s Global Compact.

Som nästa steg i vår klimatstrategi engagerar sig LEAX Group nu i Science Based Targets initiative. Under 2021 och 2022 kommer vi att arbeta med att fastställa våra mål och handlingsplaner. Vi kommer att bidra till målet att hålla den globala temperaturökningen under 2°C jämfört med för-industriella nivåer.

För att förbättra rapporteringen av klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter stödjer LEAX Group, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) och kommer att fortsätta att anta dess rekommendationer.

 

Vad är Science-Based Targets (SBT)
Vetenskapligt baserade mål ger företagen en tydligt definierad väg till framtidssäkrad tillväxt genom att specificera hur mycket och hur snabbt de behöver minska sina utsläpp av växthusgaser. Initiativet Science Based Targets förespråkar vetenskapligt baserade mål som ett kraftfullt sätt att öka företagens konkurrenskraft i övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Detta är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) och FN:s Global Compact (UNGC).

Definitionen vetenskapligt baserade mål
Mål som antagits av företag för att minska utsläppen av växthusgaser anses vara "vetenskapsbaserade" om de ligger i linje med den nivå som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 2°C jämfört med för-industriella nivåer, vilket beskrivs i den femte utvärderingsrapporten från FN:s klimatpanel (IPCC AR5).

Länkar till webbplatser där LEAX åtagande offentliggörs.
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.cdp.net/en
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants


 

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustrin, personbilar, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,5 miljarder kronor 2020.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.