Pressmeddelanden

01. February 2022

LEAX Delårsrapport Q4 och helåret 2021

God underliggande efterfrågan hos slutkunder men problem i leverantörskedjan kvarstår

Fjärde kvartalet 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 442,7 MSEK (463,3)
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 39,7 MSEK (58,6)
 • Resultat före skatt (EBT) förbättrades till -7,2 MSEK (-13,4)
 • Det operativa kassaflödet ökade till 94,6 MSEK (26,1)
 • Årets resultat för perioden ökade till 2,8 MSEK (-4,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 SEK (-0,38)

Helåret 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 745,1 MSEK (1 462,9)
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 182,8 MSEK (122,3)
 • Resultat före skatt (EBT) ökade till 15,2 MSEK (-55,0)
 • Det operativa kassaflödet ökade till 50,6 MSEK (-40,1)
 • Årets resultat för perioden ökade till 21,1 MSEK (-40,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,58 SEK (-3,23)
 • Styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2021 är 0 SEK (0)

Kommentar från VD och koncernchef, Tony Nicol:

God underliggande efterfrågan hos slutkunder men problem i leverantörskedjan kvarstår

Under helåret 2021 har efterfrågan bland LEAX slutkunder återhämtat sig helt från de effekter som coronapandemin orsakade under 2020, vilket tydligt framgår av vår årsvisa ökning av intäkter och lönsamhet. Dock har utmaningarna i leverantörskedjan, som påverkar våra största kunder, ökat under fjärde kvartalet vilket lett till att den underliggande efterfrågan av företagets produkter och tjänster inte fullt ut speglas i våra siffror.

Halvledarbrist har orsakat flera produktionsstopp bland våra största kunder under fjärde kvartalet och lett till lägre försäljning, främst till marknaderna för kommersiella fordon och personbilar. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2021 uppgick till 442,7 miljoner kronor (463,3), något lägre än fjärde kvartalet 2020 trots den starka underliggande efterfrågan på våra produkter. Dessa produktionsstopp har föregåtts av kort eller inget varsel, vilket fortsätter att vara en utmaning och vi fortsätter därför att fokusera på produktionsflexibilitet och kostnadshantering. Även med dessa utmaningar har vi lyckats leverera ett rörelseresultat för helåret på 58,8 miljoner kronor (25,6), en betydande förbättring jämfört med 2020.

Ur ett strategiskt perspektiv var 2021 en stor framgång för företaget. Vi fortsätter att arbeta för att diversifiera vår kundbas och vi har fokuserat på att leverera högre värde till våra kunder genom fortsatta investeringar i vårt tekniska kunnande. Detta har resulterat i en mer balanserad marknads- och produktmix och en tydlig resultatförbättring.

Vi ser kortsiktigt en fortsatt god efterfrågan inom alla sektorer, men vi förväntar oss en en fortsatt volatilitet i leverantörskedjan.


Denna information är sådan som LEAX Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-01 08:30 CET.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 200 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,7 miljarder kronor 2021.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.