Pressmeddelanden

01. April 2022

LEAX emitterar preferensaktier för 300 Mkr till AMF och 108 Mkr till nuvarande huvudägare – avser förtidsinlösa utestående obligation

LEAX Group AB (”LEAX” eller ”Bolaget”) har denna dag ingått ett investeringsavtal med AMF Tjänstepension AB (”AMF”). Enligt avtalet ska AMF investera 300 Mkr i Bolaget genom nyteckning av preferensaktier i Bolaget. AMF:s investering är bl.a. villkorad av att fastighetstransaktionen som beskrivs nedan genomförs samt att AMF:s investering slutförs senast den 30 april 2022. AMF:s investering förväntas slutföras under april 2022. I anslutning till att AMF:s investering i Bolaget slutförs avser Bolaget även inleda ett inlösenförfarande avseende Bolagets utestående obligationslån 2018/2022.

I samband med AMF:s investering kommer Bolaget även att, enligt ett separat avtal ingånget med Köpingehus Aktiebolag (”Köpingehus”), förvärva fyra rörelsefastigheter som ägs av fastighetsägande bolag. Fastigheterna hyrs i dag av LEAX och LEAX bedriver verksamhet på samtliga fastigheter. Köpingehus kontrolleras av LEAX fyra största ägare, inklusive Bolagets arbetande styrelseordförande, samt en ledande befattningshavare. Förvärvet av de fastighetsägande bolagen sker mot ett totalt vederlag om ca 108 mkr. Beloppet motsvarar fastigheternas marknadsvärde enligt värderingar från oberoende värderingsfirmor, med avdrag för skulder som övertas av LEAX genom förvärvet. Köpeskillingen betalas i nyemitterade preferensaktier i Bolaget till samma pris per preferensaktie som i emissionen till AMF. Förvärvet kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och förväntas ha en betydande positiv påverkan på LEAX rörelseresultat.

LEAX egna kapital stärks genom ovanstående emission med över 400 mkr.

”Vi är stolta och glada att kunna ta detta steg med AMF. För vår del är det förstås ett styrkebesked att en namnkunnig investerare vill gå in som ägare i LEAX. Vi har ju sedan tidigare kommunicerat våra planer på en börsnotering under första halvåret 2022, och AMF:s inträde är en del av dessa planer. Vi kan nu återbetala obligationen och har arbetsro för att invänta en mer stabil aktiemarknad”, säger LEAX styrelseordförande Roger Berggren.

”AMF har följt LEAX under lång tid och vi ser fram emot att vara med på deras fortsatta resa. LEAX är ett spännande bolag med en viktig position inom svensk industri”, säger Anders Oscarsson från AMF.

LEAX har tidigare meddelat att styrelsen och Bolagets ägare planerar en börsnotering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under det första halvåret 2022. Bolaget har under det andra halvåret 2021 och det första kvartalet 2022 genomgått en börsnoteringsprocess och Bolaget blev under börsnoteringsprocessen även godkänt av Nasdaq Stockholms börskommitté för börsnotering på Nasdaq Stockholm, förutsatt att vissa villkor uppfylldes. Till följd av omvärldsläget och den påverkan det har fått på kapitalmarknaden under det första kvartalet 2022, har Bolaget emellertid beslutat att skjuta upp börsnoteringen till dess att marknadsförutsättningarna för en börsnotering är mer gynnsamma.


Denna information är sådan som LEAX Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2022-04-01 15:30 CET.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 200 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,7 miljarder kronor 2021.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.