Pressmeddelanden

17. November 2023

LEAX Delårsrapport Q3 2023

Lägre resultat för kvartalet men vår strategiska inriktning fortsätter

Tredje kvartalet i sammandrag

•                           Nettoomsättningen ökade till 457,9 MSEK (445,9)

•                           Rörelseresultatet minskade till -12,6 MSEK (-5,7)

•                           Resultat före skatt (EBT) minskade till -30,3 MSEK (-12,5)

•                           Årets resultat för perioden minskade till -33,1 MSEK (-16,4)

•                           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,1 MSEK (17,2)

Första nio månaderna i sammandrag

•                           Nettoomsättningen ökade till 1 605,2 MSEK (1422,4)

•                           Rörelseresultatet ökade till 39,7 MSEK (13,2)

•                           Resultat före skatt (EBT) ökade till 13,1 MSEK (0,8)

•                           Årets resultat för perioden ökade till 4,0 MSEK (-5,1)

•                           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 123,0 MSEK (84,4)

Kommentar från VD och koncernchef, Tony Nicol;

Under tredje kvartalet 2023 fortsatte LEAX att genomföra sin strategiska plan framgångsrikt. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 457,9 MSEK (445,9), vilket är en ökning med 2,7% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är prisrelaterad men motverkas av något svagare produktionsvolymer.

Under tredje kvartalet minskade rörelseresultatet till -12,6 MSEK (-5,7) jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras av svagare produktionsvolymer och en ofördelaktig produktmix. Under kvartalet har vi drabbats av en betydande minskning i orderingången från vår största kund för elektriska fordon inom personbilsindustrin. Högre räntor har bidragit till att bromsa försäljningen och särskilt försäljningen av elektriska fordon, som i allmänhet är dyrare än sina motsvarigheter med förbränningsmotorer.

Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 39,7 MSEK (13,2), vilket är en ökning med 200,8% jämfört med samma period föregående år. Vårt övergripande resultat för de första nio månaderna har förbättrats genom tillväxt på nyckelmarknader, lägre volatilitet och aktiviteter för parering av kostnadsökningar. Utmaningar kvarstår när det gäller förseningar i projekt och kostnader som har varit högre än beräknat under hela perioden.

Även om vi fortfarande ser fluktuationer i efterfrågan på slutkundsmarknaderna har återgången till mer normala orderflöden möjliggjort att vi kunnat fokusera mer på vår strategiska inriktning. Affärsaktiviteten, inklusive nya kundförfrågningar, är fortsatt hög. Vi fortsätter att vinna nya affärer på alla marknader vi verkar på. Vår strävan mot mer avancerat tekniskt innehåll i våra produkter och tjänster fortsätter att vara i fokus.

Vi har också stärkt vår ledningsgrupp genom att utse en ny EVP/CFO och en VP Procurement. Syftet med dessa utnämningar är att göra vår beslutsprocess tydligare och snabbare samt att förbättra kommunikationen och ansvarstagandet i hela organisationen.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern (”LEAX Group”) med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen designar, utvecklar och industrialiserar avancerade tillverkningslösningar och komplexa produkter för global mobilitet och industriella marknader. Koncernen omsatte 1,9 miljarder kronor 2022.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.