Pressmeddelanden

22. May 2020

LEAX publicerar Årsredovisning för 2019

Under de senaste åren har LEAX Group investerat över 300 MSEK i ny produktionsutrustning för stora projekt för framtiden. LEAX ligger nu i framkant vad gäller produktionsteknik för avancerade kugghjul till växellådor för eldrivna fordon. Nya applikationer ställer nya krav på toleranser och ytstruktur. Genom att kombinera olika pro­duktionsmetoder såsom skiving och hening har vi lyckats skapa kombinationer som minimerar ljudnivåerna och vibrationerna från kugghjulen.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 740 MSEK 2019 jämfört med 1 818 MSEK 2018.

2019 präglades av ett första halvår med hög efterfrågan och goda effekter från programmet att se över lönsam­heten i samtliga produktgrupper. Detta efterföljdes av ett vikande andra halvår med en del kunder som stängde produktionen helt vid slutet av året. Samtidigt trappades produktionen upp i de nya projekten under det andra halvåret vilket föranledde tillfälligt högre kostnader i form av extra personal, transporter och material. Volymen i de nya projekten kommer öka under 2020 för att nå full volym under första delen av 2021. Detta innebär att personbilssegmentet kommer att öka sin andel av LEAX totala omsättning.

LEAX fortsatte sitt arbete med att utveckla en egen design för kardanaxel som ett led att öka andelen egna produkter och tekniskt innehåll i våra leveranser.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

Styrelsen och bolagsledningen bedömer att utbrottet av coronaviruset kommer att få väsentlig negativ effekt på företagets resultat på nya året, men styrelsen kan i dagsläget inte bedöma hur stor.Om LEAX:
LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern med ca 1200 anställda. LEAX har tillverkning i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. LEAX tillverkar mekaniska komponenter och utvecklar produkter till tunga fordon, personbilar, gruvindustrin och övrig industri. LEAX Group levererar även skräddarsydda växellådor för industrin.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.