Pressmeddelanden

09. April 2019

LEAX publicerar årsredovisning för 2018

LEAX Group AB (publ) publicerar i dag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018 på bolagets hemsida www.leax.com.

2018 har präglats av stora investeringar i såväl maskiner som utveckling av ny produktionsteknik för att uppnå de fina toleranser som krävs för framtidens elektrifierade drivlinor. Vi har under året investerat i både bearbetningsmaskiner och i ny värmebehandlingsteknik och ligger nu i absolut framkant av denna utveckling. Efterfrågan har varit fortsatt hög och omsättningen ökade starkt även under 2018.

Koncernens nettoomsättning 2018 uppgick till 1 818 MSEK jämfört med 1 628 MSEK 2017. Den ökade omsättningen beror på ökad efterfrågan från samtliga kundsegment. Ökningen kommer främst från verksamheterna i Europa och Brasilien.

LEAX har under året fortsatt att genomföra strukturella förändringar för att öka lönsamheten. Fokus har varit på att säkerställa att vi har marknadsmässiga priser på alla artiklar i vårt sortiment samt att fasa ut artiklar som inte uppnår tillräcklig lönsamhet. Detta arbete är i stort sett avslutat och vi har sett en positiv lönsamhetstrend från och med sista kvartalet för året. Vi kommer även under 2019 att fokusera på att öka lönsamheten och då främst genom att förbättra den interna effektiviteten.

Kontaktinformation

Henrik Fagrenius, President & CEO

Telephone: +46 (0) 221 346 89

E-mail: henrik.fagrenius@leax.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019 kl. 08.30 CEST.

Om LEAX:

LEAX Group är moderbolag i en koncern (”LEAX Group”) med knappt 1 300 anställda. LEAX Group har tillverkning i Köping, Falun, Falköping och Tidaholm i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. LEAX Group tillverkar mekaniska komponenter och utvecklar produkter för tunga fordon, personbilar, gruvindustrin, tillverkningsindustrin och övrig industri. LEAX Group levererar även skräddarsydda växellådor för industrin. Försäljningen år 2018 uppgick till 1,8 miljarder kronor.Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.