Pressmeddelanden

08. May 2024

LEAX publicerar årsredovisning för 2023

Året 2023 har varit en fortsättning på vår resa genom både utmaningar och framgångar. Trots den fortsatta osäkerheten som präglar den globala ekonomin har LEAX fortsatt att visa på styrka och motståndskraft.

Vi står inför en tid av snabb förändring och komplexitet, där vår förmåga att anpassa oss är avgörande för vår framgång. Under det senaste året har vi framgångsrikt genomfört vår långsiktiga strategi för att diversifiera våra marknader och utveckla produkter med högre teknikinnehåll. Detta har resulterat i en ökning av nettoomsättningen till 2 182,5 MSEK, en imponerande ökning med 13,5% jämfört med föregående år.

Vi har sett positiva resultat av våra ansträngningar, särskilt inom marknaden för tunga kommersiella fordon där vi har upplevt ökad efterfrågan och stabilare volymer. Trots detta har vi också mött utmaningar, särskilt inom försäljningen av komponenter till elbilar och vissa andra marknadssegment.

Vårt rörelseresultat för helåret 2023 har ökat betydligt till 43,5 MSEK, vilket är en tydlig indikation på vår förmåga att effektivt hantera både volatilitet och inflation. Genom att fokusera på kostnadsåterhämtning och anpassning till förändrade marknadsförhållanden har vi lyckats öka vår lönsamhet och stärka vår position i branschen.

Jag vill passa på att tacka hela LEAX-teamet för deras hårda arbete och engagemang under det gångna året. Det är ert dedikerade arbete som har möjliggjort våra framgångar och som kommer att fortsätta driva oss framåt i framtiden.

Som vi ser fram emot det kommande året är det viktigt att vi fortsätter att vara smidiga, flexibla och snabba på att anpassa oss till förändrade förutsättningar. Genom att upprätthålla vår höga kvalitet och vårt engagemang för våra kärnvärden kommer vi att fortsätta att överträffa våra kunders förväntningar och upprätthålla vår position som ledande inom branschen.

Tack för ert fortsatta stöd och förtroende.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern (”LEAX Group”) med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen designar, utvecklar och industrialiserar avancerade tillverkningslösningar och komplexa produkter för global mobilitet och industriella marknader. Koncernen omsatte 2,2 miljarder kronor 2023.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.