Pressmeddelanden

04. July 2018

LEAX offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

LEAX Group AB (publ) (”LEAX”) emitterade den 29 maj 2018 seniora icke-säkerställda företagsobligationer till ett belopp om 300 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 29 maj 2022 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 6,25 procent.

LEAX avser att ansöka om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och kommer att meddela beräknad första noteringsdag när den är känd. Med anledning av noteringen har LEAX upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på LEAX hemsida www.leax.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Kontaktinformation:

Henrik Fagrenius, President & VD

Telefonnummer: +46 (0) 221 346 89

E-mail: henrik.fagrenius@leax.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 14.00 CEST.

Om LEAX:

LEAX Group är moderbolag i en koncern (”LEAX Group”) med över 1 200 anställda. LEAX Group har tillverkning i Köping, Falun, Falköping och Tidaholm i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. LEAX Group tillverkar mekaniska komponenter och utvecklar produkter för tunga fordon, personbilar, gruvindustrin, tillverkningsindustrin och övrig industri. LEAX Group levererar även skräddarsydda växellådor för industrin. Försäljningen år 2017 uppgick till cirka 1,7 miljarder kronor.Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.