Pressmeddelanden

25. August 2022

LEAX Delårsrapport Q2 2022

Stabil prestation i osäkra tider

Andra kvartalet i sammandrag

•           Nettoomsättningen ökade till 539,8 MSEK (466,2)

•           Rörelseresultatet försämrades till 24,8 MSEK (25,7)

•           Resultat före skatt (EBT) ökade till 21,7 MSEK (16,7)

•           Årets resultat för perioden ökade till 22,9 MSEK (17,0)

•           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,3 MSEK (27,3)

Första halvåret i sammandrag

•           Nettoomsättningen ökade till 976,6 MSEK (937,4)

•           Rörelseresultatet försämrades till 19,0 MSEK (50,8)

•           Resultat före skatt (EBT) försämrades till 13,3 MSEK (32,6)

•           Årets resultat för perioden försämrades till 15,6 MSEK (28,8)

•           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 68,7 MSEK (57,9)

Kommentar från VD och koncernchef, Tony Nicol;

Försäljningsökningen under kvartalet drevs främst av en stark efterfrågan på elektrifiering inom personbilsindustrin och allmän verkstadsindustri.

Försäljningen inom vår största slutkundsmarknad kommersiell fordonsindustri ökade något jämfört med samma period förra året trots att vissa problem inom kundernas leveranskedjor kvarstår. Den globala komponentbristen har den senaste tiden förbättrats något samtidigt som problemen med leveransstörningar orsakar ineffektivitet i kapacitetsutnyttjandet, vilket i sin tur bidrar till högre kostnader för våra produktionsanläggningar.

Vårt rörelseresultat för andra kvartalet påverkades negativt av denna ineffektivitet, samt även av kostnader relaterade till processen att ta in nytt kapital och aktiviteter relaterade till genomförandet av vår koncernstrategi. Bortsett från detta och det ökande globala inflationstrycket så är vår underliggande operativa lönsamhet fortsatt positiv. Aktiviteten inom företaget ligger fortfarande nära rekordnivåer och förfrågningar om samarbete från befintliga och nya kunder låg på mycket höga nivåer under hela kvartalet. Vår strategiska omställning mot nya slutkundsmarknader och högre tekniskt innehåll, samt vår fortsatt höga prestationsnivå mot våra befintliga kunder har direkt bidragit till denna ökning.

Det pågår fortfarande en pandemi, vi har en global bemanningskris inom flygbranschen, en tragisk situation i Ukraina, global energi- och livsmedelskris samt hög inflation.

Det är tider utan motstycke men vi är nöjda med vår prestation under perioden med tanke på de utmaningar vi har ställts inför.

Trots att vi verkar i en global osäkerhet utmärktes kvartalet av den investering som AMF gjorde i LEAX. Vi är stolta och uppmuntrade över att AMF har anslutit sig till vårt team och stödjer vår vision.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 200 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,7 miljarder kronor 2021.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.