Pressmeddelanden

27. February 2024

LEAX Delårsrapport Q4 2023

Förbättrat resultat och genomförandet av vår långsiktiga strategi har fortsatt högsta prioritet

Fjärde kvartalet i sammandrag

•                           Nettoomsättningen ökade till 577,3 MSEK (501,0)

•                           Rörelseresultatet ökade till 3,8 MSEK (-10,9)

•                           Resultat före skatt (EBT) ökade till -13,8 MSEK (-17,9)

•                           Årets resultat för perioden ökade till -16,9 MSEK (-67,2)

•                           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60,1 MSEK (30,5)

Helåret i sammandrag

•                           Nettoomsättningen ökade till 2 182,5 MSEK (1 923,5)

•                           Rörelseresultatet ökade till 43,5 MSEK (2,3)

•                           Resultat före skatt (EBT) ökade till -0,7 MSEK (-17,1)

•                           Årets resultat för perioden ökade till -12,9 MSEK (-72,3)

•                           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 183,1 MSEK (116,8)

Kommentar från VD och koncernchef, Roger Berggren;

Under Q4 2023 fortsätter LEAX att genomföra sina strategiska planer för att utveckla produkter med högre teknikinnehåll och diversifiera våra marknader. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 577,3 MSEK (501,0), vilket är en ökning med 15,2% jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på högre försäljning inom tunga kommersiella fordon och prisjusteringar relaterade till inflation, men motverkades av en svagare försäljning av komponenter till elbilar.

Under fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet till 3,8 MSEK (-10,9), vilket är en kraftig förbättring jämfört med samma period föregående år. Ökningen drevs av högre volymer på marknaderna för tunga kommersiella fordon, lägre inflation och kostnadsåterhämtning. Vårt resultat påverkades negativt av lägre försäljning av elbilar och högre kostnader relaterade till introduktionen av nya produkter.

För helåret 2023 ökade nettoomsättningen till 2 182,5 MSEK (1 923,5), en ökning med 13,5% jämfört med föregående år. Ökningen drevs främst av stark efterfrågan på tunga kommersiella fordon, förbättrad stabilitet inom leverantörskedjan för denna marknad och av prisjusteringar för att täcka inflationskostnader. Försäljningen minskade till våra kunder inom personbilsindustrin och gruv- och anläggningsindustrin jämfört med 2022.

Rörelseresultatet för helåret 2023 ökade till 43,5 MSEK (2,3). Den betydande förbättringen av vårt resultat kan hänföras till stabilare volymer och lägre volatilitet inom leverantörskedjorna för tunga kommersiella fordon. Under året har kostnadsåterhämtningen av inflationseffekterna bidragit positivt till resultatet då prisjusteringarna släpat efter från 2022. Lägre volymer av komponenter till personbilsindustrin och högre projektkostnader påverkade vårt rörelseresultat negativt jämfört med 2022.

Händelserna under fjärde kvartalet 2023 speglar de senaste åren från och med pandemiåren 2020 och 2021. Konjunkturs- och säsongsvariationer har ersatts av osäkerhet och volatilitet. Världen tycks hoppa från kris till kris, vilket påverkar resultatet på ett oförutsägbart sätt. Hela vår organisation har presterat beundransvärt och, i många fall, enastående under denna period. Vi har blivit smidigare, flexiblare och snabbare på att reagera på förändringar i orderflöden och att hantera ett ökat kostnadstryck.

LEAX fortsätter att bedriva sin verksamhet med hög kvalitet, vilket många av våra kunder har uppmärksammat under kvartalet och året. Genom hårt arbete och engagemang för våra kärnvärden har vi fått utmärkelser som årets leverantör och vunnit betydande affärer.

Från och med den 2 februari har jag övertagit rollen som VD efter att Tony Nicol meddelat att han kommer att lämna LEAX. Tonys expertis har spelat en betydande roll i företagets tillväxt, såväl på nya som på befintliga marknader och i att stärka vår produktportfölj. Även efter att Tony lämnar LEAX, förblir genomförandet av vår strategiska plan vår främsta prioritering. Vi har förstärkt ledningsgruppen med två nya personer och vi ser fram emot att möta de utmaningar som ligger framför oss.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern (”LEAX Group”) med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen designar, utvecklar och industrialiserar avancerade tillverkningslösningar och komplexa produkter för global mobilitet och industriella marknader. Koncernen omsatte 2,2 miljarder kronor 2023.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.