Pressmeddelanden

23. February 2023

Valberedningens förslag till ny styrelseledamot och förslag till styrelse i LEAX Group AB

Valberedningen i LEAX Group AB har meddelat att man informerat bolaget om att man föreslår Lina Ankargren som ny ledamot i Styrelsen. Omval föreslås av styrelseledamöterna Roger Berggren, Lars Davidsson, Jonas Lundgren, Lars Wrebo och Jessica Alenius.

Bent Wessel-Aas har meddelat att han inte kommer att ställa upp för omval till styrelsen.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2023 väljer sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter bestående av följande personer:

Roger Berggren (omval), Ordförande

Lars Davidsson (omval), Vice Ordförande

Jonas Lundgren (omval)

Lars Wrebo (omval)

Jessica Alenius (omval)

Lina Ankargren (nyval)

Lina Ankargren är 38 år och har 13 års erfarenhet av olika chefspositioner på Scania.

Linas nuvarande position på Scania är, Engineering Director, Head of Charging and Thermal Management System.

Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till LEAX Groups årsstämma som hålls den 9 maj 2023.

Valberedningen består av Peter Seger (som företräder eget innehav) Valberedningens ordförande, Angelica Hanson (som företräder AMF innehav) och Christian Krüeger (oberoende).

För vidare information, vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande: Peter Seger, peter.seger@leax.com

Bolagets IR kontakt: Tony Nicol, tony.nicol@leax.com, +44 7557 286 767

Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern (”LEAX Group”) med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen designar, utvecklar och industrialiserar avancerade tillverkningslösningar och komplexa produkter för global mobilitet och industriella marknader. Koncernen omsatte 1,9 miljarder kronor 2022.


Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.